Shutting down Georgia Street for basketball tourneys